Sekretesspolicy för NoHate

På Nohate.se är skyddet av din integritet av yttersta vikt. Vår integritetspolicy syftar till att transparent förmedla hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar din personliga information. Vi är åtagande oss att skapa en trygg och säker digital miljö och denna policy är ett steg i den riktningen.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Detta inkluderar:

  • Information du frivilligt lämnar till oss genom kontaktformulär eller andra kommunikationsmedel.
  • Teknisk information som samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats, såsom IP-adress, webbläsartyp och version, och sidvisningsinformation.

Hur vi använder din information

De uppgifter vi samlar in används i flera syften:

  • För att förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
  • För att kommunicera med dig, svara på förfrågningar och ge support.
  • För att genomföra interna forsknings- och analysändamål som hjälper oss att förbättra våra tjänster.

Delning av din information

Vi säljer inte, handlar, eller på annat sätt överför din personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss i att driva vår webbplats, genomföra vår verksamhet, eller betjäna dig, så länge dessa parter håller informationen konfidentiell. Vi kan också släppa din information när vi tror att det är lämpligt för att följa lagen, tillämpa vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa eller invända mot viss bearbetning av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format och att överföra dina data till en annan part.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring, divulgation eller förstörelse av data. Dessa omfattar interna granskningar av vår datainsamling, lagrings- och bearbetningspraxis och säkerhetsåtgärder, samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personuppgifter.

Ändringar till denna policy

Denna integritetspolicy kan uppdateras då och då för att reflektera förändringar i vår praxis eller andra operativa, lagliga eller regulatoriska skäl. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär på webbplatsen.