Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Könsnormer i bildspråket

Senast uppdaterad: 2018-05-31

Bild: Shutterstock

Vi lever idag i ett samhälle där bilder florerar i många olika sammanhang: på reklampelare i staden, som symboler i våra sms, i dagstidningen, i nyhetssändningen och i flödet på sociala medier.

Att vi automatiskt gör en avkodning och tolkning av många av dessa bilder är kanske inget vi reflekterar över, utan något vi ofta gör utan att lägga så stor vikt vid det. Det välkända talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” är ingen överdrift, men vad är det egentligen för outtalade ”tusen ord” som bilderna säger? 

Metodmaterial

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material som fokuserar på bilder och genus – vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

Det här materialet visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Ta del av hela pedagogiska materialet Könsnormer i bildspråket: